КЛИМАТИЧНИ ДАННИ

ДНЕС
Time Temp. Dewp. Hum. Посока н Скорост на Пориви на Bar.
00:01 -1.6 -3.1 88 270 0.3 1.1 990.9
00:12 -1.6 -3.1 88 270 0.3 1.1 990.9
00:22 -1.6 -3.1 88 270 0.3 1.1 991.1

ДНЕВНИ СТАТИСТИКИ

2019-12-14
ТЕМПЕРАТУРА
СРЕДНО
-1.6
ВИСОКО
-1.6
00:01
МИНИМУМ
-1.6
00:01
АТМОСФЕРНО НАЛЯГАНЕ
СРЕДНО
991.0
ВИСОКО
991.1
00:22
МИНИМУМ
990.9
00:01
ТОЧКА НА ОРОСЯВАНЕ
СРЕДНО
-3.1
ВИСОКО
-3.1
00:01
МИНИМУМ
-3.1
00:01
ОТНОСИТЕЛНА ВЛАЖНОСТ
СРЕДНО
88
ВИСОКО
88
00:01
МИНИМУМ
88
00:01
СКОРОСТ НА ВЯТЪРА
СРЕДНО
0.3
ВИСОКО
0.3
00:01
ПОРИВИ НА ВЯТЪРА
СРЕДНО
1.1
ВИСОКО
1.1
00:01
ПОСОКА НА ВЯТЪРА
PREVAILING
W
100%
N
0.0
NE
0.0
E
0.0
SE
0.0
S
0.0
SW
0.0
W
100.0
NW
0.0
ТЕМПЕРАТУРА (°C)
МИНИМУМ
-1.6
ВИСОКО
-1.6
СРЕДНО
-1.6
АТМОСФЕРНО НАЛЯГАНЕ (hpa)
МИНИМУМ
990.9
ВИСОКО
991.1
СРЕДНО
991.0
DEVICE