КЛИМАТИЧНИ ДАННИ

ДНЕС
Time Temp. Dewp. Hum. Bar.
00:00 2.8 1.9 94 984.3
00:20 2.7 1.4 91 984.7
00:30 2.6 1.4 92 984.4
00:41 2.6 1.4 92 984.7
00:50 2.3 1 91 985.5
01:00 2 0.7 91 985.5
01:11 1.8 0.6 92 985.7
01:21 1.7 0.5 92 985.8

ДНЕВНИ СТАТИСТИКИ

2019-12-14
ТЕМПЕРАТУРА
СРЕДНО
2.3
ВИСОКО
2.8
00:00
МИНИМУМ
1.7
01:21
АТМОСФЕРНО НАЛЯГАНЕ
СРЕДНО
985.1
ВИСОКО
985.8
01:21
МИНИМУМ
984.3
00:00
ТОЧКА НА ОРОСЯВАНЕ
СРЕДНО
1.1
ВИСОКО
1.9
00:00
МИНИМУМ
0.5
01:21
ОТНОСИТЕЛНА ВЛАЖНОСТ
СРЕДНО
92
ВИСОКО
94
00:00
МИНИМУМ
91
00:20
ТЕМПЕРАТУРА (°C)
МИНИМУМ
1.7
ВИСОКО
2.8
СРЕДНО
2.3
АТМОСФЕРНО НАЛЯГАНЕ (hpa)
МИНИМУМ
984.3
ВИСОКО
985.8
СРЕДНО
985.1
DEVICE